ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน

Course Learning Outcomes: CLOs

General Education (GenEd)

CLOs รายวิชา LNG (ระดับปริญญาตรี)

CLOs รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

CLOs รายวิชา LNG (ระดับบัณฑิตศึกษา)