ตรวจสอบสอบสถานะอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์

ระเบียบ/ประกาศ/เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2018  EDS KMUTT Allrights reserved.