ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน

Course Learning Outcomes: CLOs

General Education (GenEd)

CLO รายวิชา LNG (ระดับปริญญาตรี)

CLO รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 CLO รายวิชา LNG550-601     (ระดับบัณฑิตศึกษา)

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2018  EDS KMUTT Allrights reserved.