รวบรวมบันทึกการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม "การบรรยาย Outcome Base

Education Module, OBEM โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.30 น.

ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

242722154_977878269425837_1434088349495731709_n.jpg
241835858_408738667316294_5654815098768574758_n.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม "การจัดตารางสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 1

โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ"

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น.

ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

PR-Q&A with Aj.Bundit.jpg

Q&A with Aj.Bundit 

วิดีโอของ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ) และทีมงาน ร่วมสนทนาออนไลน์และตอบคำถามเกี่ยวกับ “นโยบายและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในช่วง COVID-19”