ผมยังมี "ความหวัง" ที่ยังไม่ "สิ้นหวัง" เกี่ยวกับอุดมศึกษาไทย

และเป็นเรื่องที่ผมรักและสนุกที่จะได้เล่าไปเรื่อยๆ

Assoc. Prof. Dr. Bundit Thipakorn

OBE-Brochure
Curriculun design 5+3 steps
KMUTT Competence
Curriculum
Guide Book
YLO
( Control Point)
PLO - Guide
Generic Competence Rubric
7 steps for OBE Curriculum
 design
Assessment method

OBE CLINIC

02-470-8141 , 8334

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2018  EDS KMUTT Allrights reserved.